Zbigniew Stępniak – bas

 
 

Wykształcenie:

 1. 2010-2012 – studia magisterskie na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

 2. 19.10.2011 – obrona pracy doktorskiej w Instytucie Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

 3. 2000-2004 – studia doktoranckie w Sekcji Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

 4. 2000-2004 – Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie,

 5. 1997-2000 – studia magisterskie w Instytucie Muzyki na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 6. 1988-1994 – studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej (filozofia i teologia).


Kursy, szkolenia, konferencje:

 1. 18-19.09.2018 – Musica sacra – musica auditu digna? – konferencja naukowa w ramach XIX Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w Gościkowie-Paradyżu, wykład: Muzyka godna wykonania i słuchania. Twórcze inspiracje chorałem gregoriańskim Oskara Laggera (ur. 1934), w  wybranych solowych kompozycjach na niski bas,

 2. 30.08-5.09.2018 – tygodniowy, indywidualny kurs techniki wokalnej i interpretacji religijnej muzyki solowej kompozytorów rosyjskich (prowadzący: prof. Janusz Niziołek),

 3. od 19.06.2015 do dnia dzisiejszego – Systematyczny, comiesięczny udział w trzydniowych-weekendowych kursach wokalnych „Voice, body and spirit in balance - regeneracja i głosowy anti-aging" z prof. Januszem Niziołkiem w Warszawie, organizator: European Voice & Music Academy (Munich),

 4. od 01.2011 - systematyczny, cotygodniowy udział w indywidualnych lekcjach języka niemieckiego (prowadzący lektor: mgr Uwe Hahnkamp),

 5. 16-19.04.2018 – IV Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe – …sztuka/twórczość – edukacja... na temat Kreatywność w sztuce, nauce i życiu codziennym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Kultury we współpracy z Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych, wykład: Literacko-teologiczno-retoryczny kontekst solowych kompozycji wokalnych w wymiarze edukacyjnym,

 6. 22-23.11.2017 – Międzynarodowa konferencja naukowa w Konserwatorium im. M. Glinki w Nowosybirsku «ТРАДИЦИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И БАРОККО В МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ», wykład: Богословский и риторический контекст слов и музыки в сольных концертах барокко (на примере избранных композиций для низкого баса Иоганна Валентина Медера),

 7. 3-5.11.2017 – II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA «Музыкальная культура Калининграда – прошлое и настоящее», referat: Варминьско-Мазурская Филармония в Ольштыне в артистическом сотрудничестве с Калининградской областью,

 8. 16-17.10.2017 – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe”, organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, wykład: Культурно-эдукационные аспекты концертной деятельности в рамках польско-русско-белорусского сотрудничества,

 9. 17-18.05.2017 – VI Международная научная конференция «Язык и межкультурные коммуникации», organizator: Литовский эдукологический университет, wykład: Leonarda Dacewicz (Białystok, Polska), Zbigniew Stepniak (Olsztyn, Polska), Солоставительный анализ польских и русских этнонимов (на основании Большого русско-польского словаря),

 10. 28.10.2016 – XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga do wzajemności”, referat: "Liryka wokalna Stanisława Moniuszki – na kulturowej granicy Polski i Białorusi. Literackie inspiracje Śpiewnika Domowego”, organizator: Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie, ul. Lenina 23,

 11. 13.09-11.10.2016 – staż naukowo-artystyczny w Konserwatorium w Nowosybirsku,

 12. 9-10.06.2016 – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek - Sztuka - Edukacja pt. Regionalne konteksty kultury i edukacji, wykład: Między regionalizmem a uniwersalizmem w liryce wokalnej Feliksa Nowowiejskiego. Kontekst słowno-muzyczny wybranych pieśni solowych, organizator: Uniwersytet Warmińsk0-Mazurski w Olsztynie,

 13. 13.05.2016 – V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Thesaurus Musicae Sacrae, wykład pt.: „Teologiczno-retoryczny kontekst słowa i muzyki w koncercie wokalnym Salve coelestis Pater Franza Tundera (1614-1664)”, organizator: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca – Zakład Muzyki Kościelnej,

 14. 7-13.02.2016 – LXI Kurs Pedagogiki Wokalnej, Warsztaty Wokalistyki „Nieklasycznej” i XXII Konferencja Naukowa „Wybrane problemy wokalistyki” w Dusznikach Zdroju, organizator: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu i Akademię Muzyczną in. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

 15. 30.06-1.07.2015 – kurs techniki wokalnej i interpretacji muzyki baroku u prof. Gerda Türka w Schola Cantorum Basiliensis w Musikakademie Basel w Bazylei w Szwajcarii,

 16. 19-21.06.2015 – XII Kurs Wokalny EVMA Munich w Krakowie, prowadzący: prof. Janusz Niziołek, organizator: European Voice & Music Academy (Munich),

 17. 20.04.2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA w Bielsku-Białej, wykład: „Teologia starotestamentalnej pieśni pochwalnej Śpiewaj Panu cała ziemio (1 Krn 16, 23-34) a barokowa retoryka muzyczna w kantacie Singet dem Herrn alle Welt na bas solo, dwie trąbki i b.c. Johanna Philippa Kriegera (1649-1725)”,

 18. 10-30.04.2015 – staż dydaktyczny na Akademii Muzycznej im. Louisa Spohra w Kassel (Janusz Niziołek, Ruth Altrock, Markus Haas, Maren Klingebiel, Ulrike Meyerholz, Gertrud Weyhofen, Albert Kaul, Alberto Bertino, Maria Schuppert, Vera Weht),

 19. 27-29.10.2014 – Международная конференция «Музыкальная культура Кенигсберга-Калининграда», wykład: „Теология Псалма 100 (99) и музыкальная риторика Барокко в концерте Иоганна Валентина Медера (1649-1719) Jubilate Dео”, Kolledż Muzyczny w Kaliningradzie,

 20. 9-11.06.2014 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa CZŁOWIEK - SZTUKA - EDUKACJA pt. Twórcza ekspresja w edukacji XXI wieku, UWM w Olsztynie, wykład: „Muzyczny wykład teologii starotestamentalnej Księgi Przysłów (Prz 8, 23-31) w solowym motecie dla basso-profondo Claudio Monteverdiego Ab aeterno ordinata sum”,

 21. 16.05.2014 – V Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Актуальные проблемы образования и общества” zorganizowana przez Министерство образования и науки Российской Федерации, «Московский социально-гуманитарный институт» Филиал в городе Ярославле (Rosja), wykład: „Между польской и русской фонетикой. Как должен говорить учитель?”,

 22. 17-18.04.2014 – VII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы” zorganizowana przez Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, wykład: „Постановка голоса в подготовке учителей в Польше. Психика и человеческий голос”,

 23. 14-27.10.2013 – staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie, ramach stażu m.in. kurs interpretacji romansów rosyjskich u Iriny Grachowskiej,

 24. 2-6.09.2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kiten (Bułgaria): «Формирование гражданина и профессионала в условиях университетского образования», zorganizowana przez Sofijski Uniwersytet św. Klemensa z Ochrydy, wykład: „Культуротворческая миссия университета в приеме христианского персонализма”,

 25. 6-24.05.2013 – staż szkoleniowo-artystyczny w Schola Cantorum Basiliensis – Hochschule für Alte Musik Basel (Szwajcaria); m. in. śpiew solowy: prof. Evelyne Tubb, prof. Ulrich Messthalter, prof. Gerd Türk, notacja muzyki dawnej: prof. Véronique Daniels, Angelika Moths, chorał gregoriański: Kelly Landerkin, podstawy wykonawstwa muzyki dawnej: prof. Jörg-Andreas Bötticher, prof. Dominique Vellard, prof. Anthony Rooley, Swen Schwannberger, Carlos Federico Sepúlveda,

 26. 19-20.03.2013 – X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TEXHOOБРАЗ 2013” w Grodnie, zorganizowana przez Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, wykład: „Музыкальная культура украинского меньшинства на Вармии, на примере школ с украинским языком преподавания в Гурове Илавецком и Бартошицах”,

 27. 7-12.07.2012 – XII Kurs Wokalistyki Operowej w Krynicy Zdroju (prowadzący: prof. Jadwiga Romańska, prof. Stefania Toczyska, prof. Eugeniusz Sąsiadek, prof. Jan Ballarin, prof. Maciej Witkiewicz) – organizator: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu,

 28. 30.06.-7.07.2012 – VI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie (prowadzący: Marek Rzepka),

 29. 26.02-1.03.2012 – X Dni Muzyki Dawnej, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy (prowadzący m. in. prof. zw. Urszula Bartkiewicz, Anton Birula, Dorota Zimna, Irmgard Schaller),

 30. 4-8.11.2009 – Międzynarodowa Sesja Wokalistyki Zespołowej (prowadzący m. in. prof. Jadwiga Gałęska-Tritt, prof. Janusz Niziołek, prof. Ingrid Kremling) – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,

 31. 01.2005 – Międzynarodowe Seminarium „Metoda Rabine'a i jej znaczenie w pedagogice wokalnej, zbiorowej emisji głosu i logopedii” (wykładowcy: prof. Eugen Rabine i Christoph Wendel) – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.


Doświadczenie zawodowe:

 1. od 1.03.2014 – adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 2. 1.02.2012 - 28.02.2014 – adiunkt w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 3. 1.11.2007 - 31.01.2012 – wykładowca w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego (od 1.10.2010 – w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

 4. od 1.09.2007 – wykładowca w Archidiecezjalnej Szkole Muzyków Kościelnych (zespołowa emisja głosu, chór),

 5. od 2007 – współpraca z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (szkolenia z emisji i higieny głosu),

 6. 1.10.2006 - 30.09.2008 – wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, Instytut Filologiczno-Historyczny w Mławie (emisja i higiena głosu, komunikacja osób niepełnosprawnych językowo),

 7. 1.08.2006 - 30.06.2009 – proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła i św. Rocha w Ramsowie,

 8. 2006-2007 – godziny zlecone w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wydział Pedagogiczny w Olsztynie (retoryka, kultura słowa, emisja głosu),

 9. 2004-2008 – wykładowca w Podyplomowym Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy i narodowym Centrum Kultury w Warszawie (emisja głosu indywidualna i zespołowa, utrwalanie wykładów i koncertów audio-wideo),

 10. 2003-2005 – godziny zlecone na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (emisja głosu),

 11. 1.09.1994 - 31.08.2001 – nauczyciel religii w Zespole Szkół Zawodowych w Olsztynku,

 12. 1.07.1994 - 30.09.2000 – wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku.


Doświadczenia organizacyjne:

 1. 28.09.2013, Olsztyn UWM – organizacja spotkania członków Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji z Patrice Clivaz – Dyrektorem Pädagogische Hochschule Wallis w Szwajcarii,

 2. od 2012 - organizator cyklicznych koncertów sakralnej muzyki wokalnej w regiolnie Mörel w południowej Szwajcarii,

 3. od 2009 – organizator cyklicznych spotkań z muzyką wokalną w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie,

 4. 07.2008 - 08.2009 – pomysłodawca, inicjator i dyrektor artystyczny Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie,

 5. 2002-2007 – członek Rady Artystycznej i Jury Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie.

 

dane

Imię i nazwisko:

Zbigniew Stępniak


Miejsce zamieszkania:

Olsztyn


Data i miejsce urodzenia:

22 marca 1968 r. Giżycko
Zawód

Ksiądz katolicki.

Nauczyciel akademicki.

Muzyk.

Śpiewak - bas, basso-profondo.Zainteresowania,

znajomość języków,

umiejętności,

nagrody i odznaczenia
Zainteresowania:

fotografia, literatura, muzyka klasyczna, opera, muzyka komputerowa.


Języki:

niemiecki - biegle w mowie i piśmie;

rosyjski - znajomość dobra w mowie i piśmie.


Umiejętności:

 1. Punktorobsługa komputera,

 2. Punktorznajomość systemu operacyjnego Mac OSX,

 3. Punktorbardzo dobra znajomość programów muzycznych m. in. do notacji nut (Finale, Encore), sequencerów (Master Tracks Pro, Logic),

 4. Punktorbiegła znajomość edytorów tekstu (szczególnie w systemie Mac OS – Pages, OpenOffice),

 5. Punktorskład komputerowy filmów w technice DVD-wideo.


Nagrody i odznaczenia:

 1. Punktordyplom Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej (1999);

 2. Punktornagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2014);

 3. Punktormedal jubileuszowy Rektora UWM „za zaangażowaną promocję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (2015);

 4. Punktornagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2015);

 5. Punktorodznaczenie Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (2016);

 6. Punktornagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2017).Kontakt
info@bassoprofundo.pl

 

Wykształcenie, doświadczenia zawodowe i organizacyjne

Do pobrania: